Begin
Robin Hood

Kinderen zijn de  toekomst

Mededeling:De speelgoedbank aan de Grientsveenweg 1 is gesloten. Het hele gebouw wordt straks gesloopd door de gemeente Hoogeveen. U kunt geen speelgoed meer brengen naar deze locatie.Gezocht een ruimte van 300 vierkante meter in Hoogeveen om Speelgoedbank Robin Hood weer te kunnen openen.

Onze speelgoed is nu opgeslagen in de opslag. We zijn nu bezig met het zoeken naar een geschikte locatie binnen Hoogeveen. De college van de gemeente Hoogeveen gaat meedenken en te faciliteren om een locatie te vinden. ( zie schriftelijke vragen van de politiek partij van de SP onderaan deze webpagina.)


We gaan verder hoe dan ook en we weten alleen niet hoelang het gaat duren.

     

Inbreng van speelgoed op de dinsdagochtend van 09:30 tot 12:00 is tijdelijk gesloten i.v.m met weinig inbreng van speelgoed op dit moment.


Alleen op de woesdag open voor inbreng van speelgoed en in de middag voor de klanten.

 

Alleen schoon speelgoed inleveren: geen beschimmelde speelgoed inleveren in verband met  hygiene.


--------------  Begin  -------------------------


De stichting Speelgoedbank Robin Hood slaat geen persoonlijke gegevens op in zijn computer.  Alle e-mail vragen met persoonlijke gegevens  die u naar ons stuurt worden niet opgeslagen op de computer, maar wel beantwoord via telefonisch -of mondelinge gesprek. U kunt beter bellen en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Ten behoeve voor onze clienten gebruiken we voor onze eigen administratie slaan wij de gegevens op in een boek. Het is via internet niet op te vragen om in te kunnen zien. Wilt u uw gegevens inzien stuur dan een bericht naar ons bestuur stichting Speelgoedbank Robin Hood.


Stichting Speelgoedbank Robin Hood is opgericht op 28-11-2012 en op 22-02-2013 een Onafhankelijke Stichting geworden van De Kledingbank.


Veel mensen beseffen niet dat stille armoede in Nederland groot is. Ook in Hoogeveen en omgeving leven  veel gezinnen onder de armoede grens en gezinnen die net buiten de boot vallen qua subsidies, maar deze hulp ook zeer zeker  nodig hebben.


Het ontbreekt hen vaak aan geld om speelgoed en educatieve leermiddelen te kunnen kopen voor hun kinderen.


Onze Stichting heeft als doel het verstrekken van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders met een langdurig laag besteedbaar inkomen.


Door speelgoed in te zamelen geven wij deze kinderen de kans om onbezorgd te kunnen spelen en helpen wij hun zich te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. Want onze kinderen zijn toch de toekomst van onze samenleving.


Wij werken met enthousiaste vrijwilligers en zijn geheel afhankelijk van donaties en sponsoren om de Stichting Robin Hood Hoogeveen voort te kunnen zetten.


Wilt u ons werk steunen dan zijn we erg blij met een financieele bijdrage.


Stichting Speelgoedbank Robin Hood


Bankrekening nummer:  NL27RABO0102540985


Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon:


Milena Slomp

Mobiel nummer: 0639828370                                           

De Stichting Speelgoedbank Robin Hood beoogt geen winst te maken.   

                                   

                                         

                                               

                                           


Openingstijden winkel:


Woensdag: 13:30 tot 16:30
Inbreng speelgoed:


Dinsdag: 09:30 tot 12:00 uur  ( inbreng van speelgoed op dinsdagochten tijdelijk gesloten)


Woesdag; 09:30 tot 12:00 uur 

Mededelingen: De speelgoedbank oppervlakte is 300 vierkante meter. Op 5 januari 2018 hebben wij een samenwerking overeenkomst getekend met Stichting Minimahulp Ter Apel. Met de speelotheek is er ook een samenwerking geregeld.Veel gestelde vragen:


Vraag: Accepteren jullie oo kinderbedden, kindermatrassen, kinderfietsen, kinderbuggy.

 

Antwoord: 'Als wij veel magazijn ruimte hebben willen wij het graag hebben, maar op dit moment niet, wij overwegen later of wij het in ons assortiment willen opnemen. Als de uitgifte snelheid groot is, kunnen wij het kort in het magazijn houden.


Vraag: Wat is dat voor initiatief met die speelgoed?


Antwoord: De Speelgoedbank Hoogeveen is een non-profit  organisatie. Een kind heeft het recht om te spelen: rechten van het kind tot 18 jaar, Verenigde Natie-verdrag. Wij geven gratis speelgoed uit en het kind mag het ook houden. Wij krijgen toewijzingen van Gemeente Hoogeveen wie daar dan in aanmerking komt. Soms zijn er hoge uitzonderingen zoals bij brand in een woning en geven wij ook"gratis speelgoed uit ongeacht het inkomen.