Over Ons
Robin Hood


Kinderen zijn de toekomst

Wie zijn wij?

Stichting Speelgoedbank 'Robin Hood' is opgericht op 28-11-2012 in Hoogeveen en op 22-02-2013 een Stichting geworden. Vanaf dit moment hebben we in totaal meer dan 1000 gezinnen in Hoogeveen kunnen helpen.


Op dit moment helpen wij  219 kinderen uit Hoogeveen en directe omgeving  die elk half jaar gebruikt speelgoed, spelletjes, knuffels en kinderboeken bij ons kunnen komen ophalen. Het betreft kinderen van 0 tot 12 jaar die opgroeien in een gezin of met een alleenstaande ouder die rond moeten komen van een minimaal inkomen.


Verwijzende instanties beoordelen veelal of een gezin of kinderen in aanmerking komen voor de speelgoedbank.


Kinderen ontvangen een gezinskaart waarop staat hoeveel en welke soorten gebruikt speeegoed een kind mag komen ophalen.


Op verjaardagen proberen we elk kind nieuw speelgoed te verstrekken.


Het gaat om poppen, puzzels, spelletjes, knuffels, autotootjes, buiten speelgoed of bijvoorbeeld voorleesboekjes en educatieve boeken of spelletjes.


Wij zijn afhankelijk van mensen die (gebruikte) speelgoed aanbieden en/of donaties geven.


Binnen onze Stichting Speelgoedbank zijn 30 enthousiaste vrijwilligers actief, waaronder mensen die via de participatie wet binnen komen en stagiaires.


Wij hebben  nieuwe  huisvesting aan de Griendtsveenweg 1, 7901EB in Hoogeveen.  Wij zijn weer begonnen met speelgoed uitgifte op woesdag 20 september 2017.


Hier kunnen we kinderen speelgoed uit laten zoeken en wordt het het speelgoed dat wordt gebracht uitgezocht en zo nodig gerepareerd door de vrijwilligers. Ieder vrijwilliger heeft zijn eigen vakkennis.


Wij verwachten dat onze activiteiten en inzet een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de door de gemeente gestelde beleidsdoelen en intenties. In gemeentelijke documenten lezen we ondermeer dat:


  • kinderen een speciale positie innemen in het algehele gemeentelijke beleid.
  • actief de samenwerking met vrijwilligersorganisatie wordt gezocht en ook eigen initiatief wordt aangemoedigd en door de gemeente zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd.
  • Laaggeletterheid en voorkomen van schuldproblematiek aangpakt wordt door het verstrekken van onder andere leesboeken en dat ook spaarpotjes hierin een bijdrage kunnen leveren.
  • Hoogeveen wil toegroeien naar de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland.Wat wij graag van harte willen ondersteunen.


Wethouder Geert Vos deed een algehele oproep om in Hoogeveen manieren te vinden en op te pakken, die er voor zorgen dat kinderen in Hoogeveen succesvol kunnen opgroeien.


Wij kunnen met onze Stichting Speelgoedbank een rol spelen om dit te bereiken.


Vanuit de praktijk ervaren wij dat ons werk zeer nuttig is voor het individu, maar ook voor Hoogeveen als samenleving. Voor kinderen in Hoogeveen is het leven in stille armoede buitengewoon vervelend. Zij worden dagelijks geconfronteerd met het tekort aan geld.


Speelgoed of boekjes lost het probleem thuis niet op, maar draagt wel bij aan hun welzijn en zorgt voor het gevoel erbij te horen. Kinderen mogen niet de dupe worden van financiele problemen van hun ouders. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien; hun eigen mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen en volop mee kunnen doen in de samenleving.


Het pand aan de Carstenstraat, waar wij een aantal jaren een gratis ruimte konden gebruiken, hebben wij recent moeten verlaten doordat de eigenaar andere plannen had met het pand. Gelukkig hebben we nieuwe huisvesting gevonden aan de Griendtsveenweg te Hoogeveen. Voor de huur ( gebruikersrecht) hebben wij een bijdrage ontvangen van de diaconie van PKN Hoogeveen waar we erg dankbaar voor zijn.


Uw steun  is hard nodig om onze doelen te kunnen bereiken. Uw eenmalige donatie of als bevoorrechte donateur zal veel kinderen en alleenstande ouders helpen.


Wij vragen u  als particulier of ondernemer  om een geldelijke bijdrage te geven voor de toekomst van deze kinderen in onze samenleving. Ons bankrekening nummer is: NL27RABO0103540985 ten name van Stichting Speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen.


Mede hierdoor zullen we in staat zijn om ons werk te kunnen voortzetten en voorbereidingen te kunnen treffen voor een 'Sinterklaas' actie die we jaarlijks willen blijven organiseren voor de kinderen.


Wij gaan verder met moederhulp en hulp bieden aan alleenstaande ouders.


Als milieu bewuste Stichting Speelgoedbank Hoogeveen scheiden wij de plastic, papier en restafval voor een duurzame reclycling.


Vriendelijke groet,


Huidige voorzitter van de Speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen.

Wij zijn Robin Hood

Word lid van Speelgoedbank Robin Hood


Artikel is geplaatst door Marielle de Vries op 11-10-2017 - 08:44


HOOGEVEEN Speelgoedbank Robin Hood heeft een nieuw onderkomen gevonden in het voormalig Roelof van Echten College aan de Griendsveenweg.

‘We zijn hartstikke blij met dit nieuwe pand, maar de oude klanten van de speelgoedbank weten ons nog niet te vinden’, vertelt voorzitter Milena Slomp. Robin Hood moest afgelopen voorjaar halsoverkop vertrekken uit het oude pand dat ze onder andere deelden met de Kledingbank. ‘We zijn toen in allerijl op zoek gegaan naar iets nieuws. Dit kwam op ons pad en we zijn er erg blij mee.’


De stichting heeft als doel om aan kinderen van gezinnen met een langdurig laag inkomen goed en herbruikbaar speelgoed door te geven. ‘We hebben nu een mooie plek en daarom willen we mensen die in onze doelgroep vallen oproepen om zich bij ons in te schrijven. Zij kunnen een inschrijfformulier halen en we vragen wel om een bewijs dat ze op bijstandniveau leven. We zijn er niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook tweeverdieners die door wat voor situatie in de problemen zijn gekomen en van weekgeld moeten rondkomen omdat ze onder bewind zijn gesteld mogen zich inschrijven. Schuldhulp geeft recht op inschrijving bij de Speelgoedbank. Het wordt wel gecontroleerd maar we lichten niet iemands complete doopceel. We willen alleen voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt en het speelgoed op de juiste plaats terechtkomt.’


De Speelgoedbank krijgt veel speelgoed binnen. ‘Mensen die doneren weten ons te vinden en inmiddels werken we met twee stichtingen samen. De Reddende Engel hier uit Hoogeveen en Minimahulp uit ter Apel. Met die laatste zetten we de uitgifte van Tienermoederhulp door. Wij helpen hen met speelgoed, meubilair voor de baby- en kinderkamer, kleding en wat nog meer nodig is. We krijgen verder geen subsidie maar zijn compleet afhankelijk van donaties.’


Daarnaast kan Robin Hood ook nog meer vrijwilligers gebruiken. ‘Voor het sorteren en schoonmaken van het speelgoed hebben we genoeg mensen. Maar voor de winkel kunnen we nog meer hulp gebruiken. Die is elke woensdagmiddag van half twee tot half vijf geopend en op zaterdagochtend van half tien tot half een. Op die momenten kan ook gebruikt speelgoed worden ingebracht.’


Voor meer informatie kijk op www.speelgoedbankhoogeveen.nl of bel met telefoonnummer 06-39828370.


Mariëlle de Vries


Bron: Krant van Hoogeveen.


----------    GESCHIEDENIS     --------Speelgoedbank “Robin Hood” geopend

november 28th, 2012 | Posted by Gert in Nieuws


De Kledingbank heeft er sinds vandaag een zusje bij. In een feestelijke entourage heeft Speelgoedbank Robin Hood haar deuren geopend.


Enthousiaste vrijwilligsters stonden klaar om iedereen een warm welkom te heten en wegwijs te maken.


Robin Hood is gelijk een succes aldus voorzitter Arie Burggraaf, vandaar ook de ondertitel, een schot in de roos!


---------------------------------------


Speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen in het oude gebouw  van de oude belastingkantoor aan de Carstenstraat  81 in Hoogeveen voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Griendtsveenweg 1 in Hoogeveen op 27 april 2017.

Afdeling sorteren: Brigitte met een vrijwiliger aan het werk met sorteren.

Bron: RTV Drenthe.

Fotograaf: Frits Emmelkamp

Oprichters Speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen van het eerste uur.

Voorzitter: Arie Bruggraaf en Debbie.


Coordinator: Marga in een interview met een journalist van De Hoogeveensche Courant.

Oude belastingkantoor aan de Carstenstraat 81 in Hoogeveen waar de speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen was gevestigd.

Bron: Kr8centrale

Coordinator: Brigitte van Leeuwen.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden.

Voorzitter: Arie Bruggraaf en enkele vrijwilligers bij de eerste opening van de Speelgoedbank Robin Hood Hoogeveen.


Bron: De Kledingbank

Bron: Hoogeveense Courant.

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2017 13:19


Hoogeveen - Eén op de negen kinderen kan niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn.

Ouders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en geld voor extraatjes voor de kinderen is er dan vaak niet. Het Kindpakket geeft kinderen wel die mogelijkheid. Vanaf 1 oktober 2017 is het Kindpakket bereikbaar voor meer kinderen, want de inkomensgrens is verhoogd.


Veilige stimulerende omgeving


Wethouder Gert Vos vertelt: ‘Met Jong Hoogeveen wil ik samen met partners, ouders en kinderen een veilige, stimulerende omgeving om op te groeien creëren. Een omgeving waarin alle kinderen uit de gemeente Hoogeveen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Met als doel om kinderen meer kansen te bieden als het gaat om bijvoorbeeld onderwijs, werk en ‘meedoen’ in de maatschappij. Er is helaas een grote groep kinderen die niet mee kan doen omdat hun ouders niet genoeg geld hebben. Voor die kinderen is er het Kindpakket. En door de inkomensgrens te verhogen, krijgen nog meer kinderen toegang tot het Kindpakket en kunnen dus nog meer kinderen meedoen in Hoogeveen.’

Het Kindpakket is een verzameling van regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Op basis van de wensen van kinderen en hun ouders is het Kindpakket samengesteld. Zo zit fietsonderhoud voor een veilige fiets, een jaarabonnement van de Speel-O-Theek, een twaalfbadenkaart voor zwembad de Dolfijn, een identiteitskaart of reisdocument voor statushouders voor kinderen, in het pakket. De activiteiten uit het Kindpakket komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen.


Dezelfde kansen


De inkomensgrens was tot 1 oktober 110 procent van het sociaal minimum. Het college heeft ingestemd met een verhoging tot 120 procent. Gert Vos: ‘Ik ben hier heel blij mee, want nu kunnen 450 kinderen gebruik maken van het Kindpakket, die anders buiten de boot zouden vallen. Deze verhoging past mooi in de lijn van de doorontwikkeling van het Kindpakket. Hiermee kunnen we meer kinderen in Hoogeveen bereiken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dezelfde kansen krijgen.’


Vos geeft toe dat meerdere partijen in de gemeenteraad eerder hebben aangegeven dat de inkomensgrens voor minimabeleid omhoog moet. ‘Het gaat om het algemeen minimabeleid. Wij hebben het geld niet om daarvoor de inkomensgrens naar 120 procent van de bijstandsnorm te verhogen. Kinderen kunnen niets doen aan de financiële situatie bij hun thuis. Daarom heb ik het college voorgesteld om de grens voor het Kindpakket wel te verhogen. We hebben hier ook specifiek zogenoemde Klijnsma-gelden voor.’


Bron:  Hoogeveensche Courant.

Geplaatst op woensdag 4 oktober 2017 13:19

-------------------------------------------------


Rijksoverheid.nl


Klijnsma: 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden


Nieuwsbericht | 25-03-2016 | 10:31


Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden.”

De projecten moeten zich richten op kwetsbare groepen. Klijnsma noemt daarbij met name kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, jongeren met financiële problemen, alleenstaande oudergezinnen, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.


Vanaf 23 mei kunnen de aanvragen voor dit jaar worden ingediend. Volgend jaar opent er weer een subsidietijdvak van in totaal 4 miljoen euro. Organisaties en stichtingen met goede plannen om duurzaam armoede en schulden te bestrijden kunnen intekenen en dragen zelf 25 procent in de kosten bij om hun project te verwezenlijken. Hiermee geeft het kabinet ook uitvoering aan de breed gesteunde motie van de Kamerleden Yücel (PvdA), Schouten (ChristenUnie) en Koşer Kaya (D66) waarin wordt gevraagd om een dergelijke regeling.


Dit jaar neemt de armoede in Nederland voor het eerst sinds het uitbreken van de financiële crisis naar verwachting af. Dat is een lichtpuntje, maar het baart Klijnsma zorgen dat er nog steeds kinderen opgroeien in armoede en er huishoudens zijn die lange tijd erg weinig te besteden hebben.


Daarom heeft het kabinet maatregelen genomen, zodat mensen met een laag inkomen sinds januari er in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Ook is er structureel 90 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor gemeenten om armoede en schulden te bestrijden. Er zijn veel organisaties die zich, veelal met de inzet van vrijwilligers, inzetten voor mensen met financiële problemen. Die wil Klijnsma van harte ondersteunen door middelen beschikbaar te stellen voor hun initiatieven.


Bron:  rijksoverheid.nl